Vertaalbureau Helena
Snel en betrouwbaar. +31 (0)79 331 45 69 Offerte ontvangen Vaak al binnen 15 minuten!
+31 (0)79 331 45 69 Offerte ontvangen Menu

Verweven in onze bedrijfscultuur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam gegroeid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is sinds de oprichting van Helena Technical Translations B.V. in 1991 verweven in onze bedrijfscultuur. Daarmee zijn wij via mond-tot-mondreclame duurzaam gegroeid. Voor ons betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen de wijze waarop de onderneming de belangen van maatschappij & milieu, alsook die van zijn opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers dient.

Concreet hebben wij dit uitgewerkt in ons milieubeleid, een open eerlijke en transparante dienstverlening, een prettige werksfeer voor onze medewerkers en eerlijk inkoopbeleid van (vertaal-)diensten en goederen.

Milieubeleid

Op milieugebied investeren wij in middelen/werkwijzen om daadwerkelijk de belasting op energie- en milieugebied zoveel mogelijk te beperken. Wij streven ernaar om eind 2017 nul op de meter te hebben. Wij zijn daarvoor al in 2014 met een programma “Hoeve Wildrijk energieneutraal” gestart.

Bij de herbouw van de Hoeve Wildrijk in 2009 is de CO2-voetafdruk al zo laag mogelijk gehouden door toepassing van houten vloeren en hergebruik van materialen. Tevens is het gebouw van een warmte-koudeopslag (WKO) installatie voorzien.

Duurzame elektriciteitsvoorziening

In 2014 zijn wij gestart met de installatie van 18 PV panelen op het zogenaamde bakhuisje. In 2015 (fase 2) is dit verder uitgebreid met 46 panelen op het kantoorgedeelte van Hoeve Wildrijk, achterhuis of voormalige stal. In 2016 (fase 3) zijn onder begeleiding van Helena Sustainable Innovations (HSI) daar nog 7 PV en 12 innovatieve hybride photovoltaïsche thermische (PVT) panelen bijgekomen. HSI maakt evenals Helena Technical Translations (HTT) en Helena Financial Services (HFS) onderdeel van Helena International. Daarmee is de duurzame elektriciteitsopwekking in 2016 afgerond.

Duurzame warmte- en koudevoorziening

Tegelijk is in 2016 gestart met de duurzame warmte- en koudevoorziening (fase 4), waarbij de PVT panelen zijn aangesloten op een nieuw buffervat en de bestaande WKO installatie. De bestaande CV installatie op aardgas is overbodig geworden en komen te vervallen. Hoeve Wildrijk is daarmee niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen als aardgas en kan nu volledig op groene energie draaien.

Duurzame ICT voorziening

Om het verbruik verder te reduceren, worden ingrijpende maatregelen genomen met een aanpassing van de bestaande ICT infrastructuur t.b.v. een duurzame ICT voorziening (fse5). De ICT is met een stroomverbruik van ca. 8000 KWh per jaar verreweg de grootste stroomverbruiker. De ca. 20 werkplekken worden daarbij voorzien van zogenaamde “thin clients” met energiezuinige monitors. Deze “thin clients” worden aangesloten op twee nieuwe generatie terminal servers. De pc’s bij de bureaus verdwijnen daarbij. Daarmee verwachten wij het stroomverbruik van de ICT met 50% terug te brengen. Een jaar eerder dan gepland zijn wij dan al eind 2016 energieneutraal met nul op de meter.

Programma voor 2017 en verder

Voor 2017 staat elektrische energieopslag op het programma. In 2017 willen wij ook de watervoorziening verduurzamen door regenwater voor hergebruik op te slaan. Het programma voor energiebesparing met de vervanging van verouderde apparatuur door energiezuinige apparaten loopt daarbij continue door evenals de isolatie van het gebouw met bijvoorbeeld de isolatie van de kruipruimtes. Ook de mobiliteit zal in 2017 extra aandacht krijgen met het geleidelijk beschikbaar komen van betaalbare elektrische auto’s met een redelijke actieradius van ruim 300 km.

Direct contact

Vertrouw op de kwaliteit van een gecertificeerd technisch vertaalbureau sinds 1991. Hoog opgeleide in-house vertalers leveren conform specifieke klantwensen. Zonder tussenpersonen, dus altijd scherp geprijsd!

Bel direct: 079 331 45 69

Offerte ontvangen Vaak al binnen 15 minuten!

Vraag het aan vertaalbureau Helena

Aanhef *